KỶ NIỆM 16 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN CHƠN THÀNH (02/5/2003 – 02/5/2019)

Chơn Thành – 16 năm xây dựng và phát triển, một chặng đường đủ dài để minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, đầy triển vọng trong phát triển kinh tế xã hội. Các thành tựu nổi bật nêu trên là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chơn Thành. Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các Sở, Ban ngành của tỉnh. Đó là kết quả của sự đoàn kết thống nhất và lãnh đạo sâu sát của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và của cấp ủy các cấp; sự quản lý điều hành năng động, sáng tạo và có hiệu quả của các cấp chính quyền; sự tích cực vận động nhân dân và xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể. Đặc biệt là sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang của huyện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân huyện Chơn Thành ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và xây dựng Chơn Thành ngày một phát triển giàu đẹp và văn minh, thực sự là địa phương đầu tàu về phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Phước.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 16 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Huyện Chơn Thành được thành lập theo Nghị định số 17/2003/NĐ-CP ngày 20/2/2003 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Với diện tích 41.457,8 ha và 53.323 nhân khẩu, với 62 khu phố, ấp trên 7 xã và 1 thị trấn (xã Minh Long, Minh Thành, Tân Quan, Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, Minh Hưng và thị trấn Chơn Thành). 
Ngày 02/5/2003, Đảng bộ huyện và UBND huyện (lâm thời) tổ chức lễ công bố Nghị định của Chính phủ và ra mắt các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền của địa phương, mít tinh chào mừng sự kiện huyện bước vào thời kỳ xây dựng phát triển kinh tế – xã hội địa phương theo cơ cấu đơn vị hành chính mới. Trong thời gian ngắn, bộ máy chính quyền được kiện toàn từ huyện đến cơ sở. Tất cả các tổ chức trong bộ máy Đảng và chính quyền lâm thời huyện Chơn Thành đều phấn khởi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới. Thời điểm này, Đảng bộ huyện Chơn Thành có 13 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, có 10 chi, đảng bộ trực thuộc với 781 đảng viên, 45 cán bộ lãnh đạo và 102 công chức, viên chức. Tính đến ngày 31/12/2003, Đảng bộ huyện Chơn Thành với 30 cơ sở Đảng trực thuộc (22 khối cơ quan và lực lượng vũ trang; 8 đảng ủy xã, thị trấn) với 890 đảng viên.
Trong 2 năm (2003 – 2004) nền kinh tế có bước phát triển nhảy vọt, tổng sản phẩm xã hội (GDP) năm 2004 đạt 327,159 tỷ đồng, tăng 22,77% so với năm 2002. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ. Sự nghiệp giáo dục phát triển lên một bước mới. Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân, củng cố hệ thống y tế tới tận các xã, ấp. Giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đồng đều giữa cán bộ lãnh đạo Đảng, đoàn thể và cán bộ chủ chốt quản lý nhà nước.
Ngày 16/5/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2005/NĐ-CP, huyện Chơn Thành được thành lập xã Thành Tâm từ thị trấn Chơn Thành. Từ đó huyện Chơn Thành có 9 xã, thị trấn với 41.457,8 ha diện tích tự nhiên và 61.200 nhân khẩu. 
Đến ngày 11/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã, thành lập xã Quang Minh (là một phần của xã Tân Quan và Minh Lập). Huyện Chơn Thành từ đây còn lại 38.949,13 ha diện tích tự nhiên và 62.562 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Đến cuối năm 2018, huyện Chơn Thành có 38.959,16 ha diện tích tự nhiên và 75.530 nhân khẩu và hơn 30.000 lao động tạm trú trên 70 ấp, khu phố của 09 xã, thị trấn của huyện.

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƠN THÀNH
Ngày 02/5/2003, Đảng bộ huyện và UBND huyện (lâm thời) thành lập theo Nghị định của Chính phủ, do đồng chí Nguyễn Văn Tính làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Huỳnh làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.
Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2005 – 2010 tiếp tục bầu đồng chí Nguyễn Văn Tính làm Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Huỳnh làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện (năm 2007 đồng chí Nguyễn Văn Tính chuyển công tác về Tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Phong – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về giữ chức Bí Thư Huyện ủy Chơn Thành).
Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2010 – 2015 bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành, đồng chí Võ Sá giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Năm 2014, đồng chí Nguyễn Văn Dũng chuyển công tác về Tỉnh, đồng chí Võ Sá được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Thanh Sơn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Như Tuân giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 
Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2015 – 2020 bầu đồng chí Nguyễn Tấn Hải giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Chơn Thành, đồng chí Nguyễn Như Tuân tiếp tục giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

III. NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT SAU 16 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2003 – 2019)
Kỷ niệm ngày thành lập huyện hằng năm là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, để rút kinh nghiệm cho thời gian tới thực hiện tốt hơn. Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập huyện là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chơn Thành. Sau 16 năm thành lập, đến nay diện mạo và tiềm lực kinh tế của huyện đã có những chuyển biến đáng kể, từng bước khẳng định vị thế là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh. Cụ thể kết quả đạt được nổi bật như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Giai đoạn 2005 – 2010, tổng sản phẩm xã hội liên tục tăng trưởng, bình quân mỗi năm tăng 21,2%. Giai đoạn 2010 – 2015, tốc độ tăng bình quân 14,33%. Các năm 2016, 2017 và 2018 duy trì tốc độ tăng bình quân khoảng 18%. Kinh tế chuyển dịch theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Đến cuối năm 2018, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng đạt 13.833 tỷ đồng, gấp 4,18 lần giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Lĩnh vực thương mại dịch vụ đã có sự phát triển vượt bậc, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2003 là 169 tỷ đồng, đến cuối năm 2018 là 6.754 tỷ đồng, tăng hơn 39,9 lần so với ngày đầu mới thành lập huyện.

2. Phát triển công nghiệp trở thành thế mạnh, góp phần đưa Chơn Thành trở thành huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Phước.
Những ngày đầu mới thành lập, kinh tế của huyện với tỷ trọng nông nghiệp chiếm trên 60%, giá trị sản xuất công nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Đến nay, với các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, trên địa bàn toàn huyện đã có 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động (KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 193 ha; KCN Minh Hưng III 292 ha; KCN Chơn Thành I 125ha; KCN Chơn Thành II 76ha), thu hút 90 nhà đầu tư nước ngoài và 28 doanh nghiệp trong nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động, là động lực thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và của Tỉnh.
Tháng 9/2015, dự án Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex Bình Phước với quy mô 4.633,28 ha (trong đó khu công nghiệp khoảng 2.448,27 ha và khu dân cư, tái định cư khoảng 2.185,007 ha) với tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng được triển khai. Đến nay, KCN đã thu hút được 07 nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư. Trong tương lai gần, dự án sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến với huyện Chơn Thành, với những ngành nghề sản xuất có giá trị kinh tế cao, đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, sẽ là một trong những dự án có tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng kinh tế của huyện và của tỉnh trong thời gian tới.

3. Thu ngân sách tăng nhanh, cơ cấu thu ngân sách chuyển biến tích cực theo hướng tăng nguồn thu từ doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thuế thu nhập cá nhân.
Trong 16 năm qua, công tác thu ngân sách luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, mặc dù ở từng giai đoạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới và những thay đổi về chính sách thuế nhưng nguồn thu ngân sách hàng năm của huyện đều tăng, các nguồn thu trong cân đối chiếm tỷ trọng cao, góp phần đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên đề ra theo dự toán được HĐND huyện thông qua. Nếu năm 2004 chỉ thu được 57,4 tỷ đồng thì đến cuối năm 2018, thu ngân sách đạt 420 tỷ 814 triệu đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2004.

4. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế được quan tâm, bộ mặt đô thị ngày càng được nâng lên rõ nét làm thay đổi diện mạo của huyện, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.
Những ngày đầu mới thành lập, kết cấu hạ tầng kinh tế của huyện còn hạn chế, các tuyến giao thông đến trung tâm xã chủ yếu là đường đất, hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh đô thị còn rất ít. Đến nay, hệ thống đường giao thông được kết nối thông suốt và thuận lợi. Ngoài tuyến QL13, QL14 và đường Hồ Chí Minh đã được nâng cấp mở rộng khang trang, các tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn đã được thảm nhựa hoặc bê tông kèm hệ thống chiếu sáng. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, chính quyền các xã, thị trấn đã vận động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp theo hình thức “nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường giao thông nội bộ trên địa bàn đã được bê tông hóa cùng hệ thống chiếu sáng an ninh, không còn đường lầy lội, đặc biệt là có bốn xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới (Minh Thành, Minh Hưng, Thành Tâm và Minh Long). 
Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành và đồ án quy hoạch phát triển giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được huyện quan tâm triển khai, tạo tiền đề quản lý và đầu tư phát triển đồng bộ. Các dự án chỉnh trang đô thị cũng được quan tâm thực hiện. Các dự án phát triển dân cư đô thị và trung tâm thương mại được xúc tiến triển khai, mời gọi các nhà đầu tư lớn đến với huyện Chơn Thành. Tất cả đều đang được tập trung thực hiện, hướng đến mục tiêu đưa thị trấn Chơn Thành đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020, phấn đấu đưa huyện Chơn Thành trở thành thị xã trong giai đoạn 2020 – 2025.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trương ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 
Với xuất phát điểm là huyện nông nghiệp cùng với lợi thế có điều kiện tự nhiên và vị trí thuận lợi nên ngay từ những ngày đầu, huyện đã quan tâm đến phát triển ngành nông nghiệp, tập trung nâng cao giá trị sản xuất và phát triển diện tích cây công nghiệp thế mạnh (cao su, tiêu) và phát triển chăn nuôi. Hiện nay đã hình thành và phát triển các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn và hiện đại, tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 12 tổ hợp tác sản xuất, 123 trang trại (57 trang trại chăn nuôi, 01 trang trại tổng hợp, 65 trang trại trồng trọt).
Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được Đảng bộ và Chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, huyện có bốn xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới (Minh Thành, Minh Hưng, Thành Tâm và Minh Long). Mục tiêu phấn đấu năm 2019 đưa hai xã Minh Lập và Minh Thắng về đích Nông thôn mới và đến năm 2020 đưa hai xã còn lại là Nha Bích và Quang Minh về đích Nông thôn mới, đồng thời phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận Chơn Thành là huyện Nông thôn mới vào cuối năm 2020.

6. Giáo dục – đào tạo phát triển đồng bộ, góp phần nâng cao trình độ dân trí, tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 54 trường học, với hơn 600 lớp/nhóm với hơn 20.000 học sinh; trong đó: hệ thống trường công lập là: 30 trường (9 trường mầm non; 10 trường tiểu học; 1 trường TH-THCS; 6 trường THCS; 1 trường THCS-THPT, 2 trường THPT và 01 TTGDNN-GDTX ); hệ thống trường tư thục có với 24 trường và cơ sở mầm non tư thục. Hệ thống Nhà văn hóa – Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn được củng cố xây dựng và có nhiều chuyển biến trong nhận thức, tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động góp phần nâng cao dân trí. Đội ngũ giáo viên phục vụ năm học mới cơ bản đáp ứng yêu cầu; Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị được thường xuyên quan tâm đầu tư, sửa chữa, mua sắm bổ sung. Chất lượng giáo dục đã có những bước tiến bộ vững chắc: giáo dục mầm non phát triển mạnh; giáo dục tiểu học được nâng lên rõ rệt. Công tác dạy và học có nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày một tăng. Số học sinh trúng tuyển vào trường chuyên, các trường cao đẳng, đại học ngày càng nhiều.
Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và có tính bền vững cao, 9/9 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập, đạt chuẩn quốc gia về PCGDMN cho trẻ 5 tuổi (đạt tỉ lệ huy động 99.2%); 09/09 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1, trong đó có 05 xã đạt chuẩn mức độ 2.

7. Y tế phát triển đồng bộ, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Những ngày đầu mới thành lập, cơ sở hạ tầng y tế còn hạn chế, toàn huyện chỉ có 9 cơ sở với 32 giường bệnh, trang thiết bị y tế còn thiếu, nguồn nhân lực y tế thiếu cả số lượng và chất lượng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp; chất lượng dân số chưa cao; công tác y tế dự phòng còn nhiều hạn chế. Đến nay, Trung tâm tâm y tế huyện cùng 9/9 Trạm y tế với tổng số 165 giường bệnh (trong đó có 7/9 trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế), cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư; nguồn nhân lực y tế phát triển mạnh cả về chất và lượng (với hơn 186 người, trong đó có 27 bác sỹ), đã cơ bản đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ 8/9; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9,66%, giảm 02 lần so với ngày đầu mới thành lập huyện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đã đạt trên 83%. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa y tế ngày càng phát triển mạnh, đến nay có hơn 134 cơ sở hành nghề y dược tư nhân đang hoạt động, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác Bảo hiểm xã hội đạt nhiều kết quả tốt; tổng số thu BHYT, BHXH, BHTN trong năm 2018 là 550 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; công tác tuyên truyền thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân được đẩy mạnh, tỷ lệ tham gia BHYT toàn huyện đạt binh quân 84%.

8. Văn hóa, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được chú trọng và ngày càng nâng cao.
Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong 16 năm qua đã phát triển rộng khắp, luôn được đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước nâng cao chất lượng và cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của quần chúng nhân dân. Phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đến nay, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao là hơn 30%, nhiều khu dân cư có phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ sôi nổi, tạo khí thế hăng say lao động, sản xuất và học tập, 100% trường học có hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa. Nhiều vận động viên của huyện đạt thành tích cao trong các hội thi, Đại hội TDTT cấp tỉnh. 
Công tác kiểm tra quản lý về văn hóa được quan tâm, duy trì thực hiện thường xuyên. Phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” năm 2019 và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Năm 2018, kết quả đánh giá có 67/70 khu dân cư đạt tiêu chí về khu dân cư văn hóa, 103/104 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tổ chức Hội nghị tuyên dương 70 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu suất sắc 03 năm liền (2015 – 2016 – 2017).

9. Công tác chính sách người có công, an sinh xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc luôn được quan tâm và kết quả ngày càng tăng cao. 
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đặc biệt chú trọng. Trong 16 năm qua, đã xây dựng và sửa chữa được hơn 82 căn nhà tình nghĩa. Công tác chăm lo đời sống của người dân gặp khó khăn được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2003 – 2012, huyện đã xây dựng được 316 căn nhà tình thương, 136 căn nhà theo Chương trình 167. Từ năm 2013 đến tháng 3/2018, đã xây dựng và bàn giao 101 căn nhà với tổng trị giá 4,9 tỷ đồng. Đến nay, 100% hộ nghèo được hỗ trợ BHYT, được hỗ trợ tiền điện, vay vốn giải quyết việc làm.
Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 7,1% (theo chuẩn cũ), thì đến hết năm 2018 chỉ còn 232 hộ, chiếm tỷ lệ 1,06% (theo chuẩn mới) và 172 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,79%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2003 chỉ đạt khoảng 5,5 triệu đồng, thì đến nay đạt trên 47 triệu đồng, tăng 8,5 lần so với năm 2003.

10. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện ngày càng phát triển
Thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Công tác diễn tập phòng thủ, phòng chống gây rối bạo loạn luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong 16 năm qua, đã tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện được 2 lần, đạt kết quả tốt; mỗi xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ bình quân từ 2 – 3 lần. 
An ninh chính trị được giữ vững ổn định. Lực lượng Công an đã làm tốt công tác dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa đề ra các biện pháp, đối sách, xử lý có hiệu quả trên từng lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường toàn diện các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước gắn với công tác cải cách hành chính. Tội phạm, tai nạn giao thông được kiềm chế cơ bản, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần quan trọng bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

11. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng trưởng thành, phát triển mạnh cả về số lượng, và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện

Qua 16 năm xây dựng và phát triển, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, đổi mới về phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo không ngừng được nâng cao. Công tác chính trị tư tưởng luôn được quan tâm chú trọng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ Đảng viên ngày càng hiệu quả. Các Nghị quyết của Đảng được triển khai học tập kịp thời và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, bằng việc làm thực tế. Với một tập thể đoàn kết thống nhất, Đảng bộ huyện Chơn Thành đã vận dụng linh hoạt đường lối chính sách của Trung ương và của tỉnh vào tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà, được nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng của Trung ương (NQTW4, khóa XI, XII) được quan tâm triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về tư tưởng, nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm đẩy mạnh.
Khi mới thành lập (02/5/2003), toàn Đảng bộ huyện chỉ có 30 chi, đảng bộ trực thuộc với 890 đảng viên. Đội ngũ cán cán bộ công chức của huyện vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (toàn huyện có 909 cán bộ, công chức, viên chức). Đến năm 2018 phát triển lên 58 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (Đến hết quý I/2019, còn 55 chi, đảng bộ trực thuộc, do 01 chi bộ chuyển sinh hoạt về tỉnh, 01 chi bộ sát nhập, 01 giải thể), 147 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số đảng viên toàn huyện là 2.067. Đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên 1.292 cán bộ, công chức, viên chức. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chơn Thành là một trong những huyện có bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ổn định, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức của hệ thống chính trị không ngừng được quan tâm xây dựng, củng cố và thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW,19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Trình độ chuyên môn và lý luận của đội ngũ cán bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cụ thể, huyện có 11 thạc sỹ; 1.083 cán bộ trình độ đại học, cao đẳng; 192 trung cấp; chưa có trình độ chuyên môn phù hợp chỉ còn 16 người. Về trình độ lý luận có: 60 đồng chí trình độ cao cấp LLCT; 241 đồng chí có trình độ Trung cấp LLCT; 441 đồng chí Sơ cấp LLCT. Bên cạnh đó, đã có 25.391 lượt cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ.
Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, toàn huyện có 15 dân tộc anh em, 04 tôn giáo lớn và có đủ dân cư của 63 tỉnh thành trong cả nước cùng chung sống hòa thuận. Những năm qua, công tác dân vận và mặt trận, đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Các phong trào thi đua luôn thu hút được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào việc củng cố tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh chính trị trong 16 năm qua.

 -Theo Báo Bình Phước-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUYỂN DỤNG

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Gửi hồ sơ xin việc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *